กระปุกดอทคอม ร่วมร้อยความห่วงใยสู่โลก และคนที่คุณรัก ผ่าน Kapook iCare

ช่องทางใหม่ที่จะช่วยเติมเต็มกำลังใจ แก้ไขปัญหา และสรรสร้างสิ่งรอบตัวให้น่าอยู่...
        Kapook iCare ริเริ่มจากแนวคิดของ ปรเมศวร์ มินศิริ ที่ต้องการให้ Kapook iCare เป็นช่องทางที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสารรอบด้าน ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความสุขของคนในสังคม ทั้ง ภัยสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น อาชญากรรม ข่มขืน ฆ่าตัวตาย คนหาย ฯลฯ ภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ รวมไปถึงการประสานให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ เช่น การบริจาคโลหิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฯลฯ

        ทั้งนี้ Kapook iCare จะทำหน้าที่เสมือนสื่อกลาง เชื่อมประสานความร่วมมือ ระหว่างบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ กับองค์กรต่างๆ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ดังเจตนารมณ์ของ กระปุกดอทคอม ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เปี่ยมไปด้วยสาระ และบันเทิงเชิงสร้างสรรค์
kapook icare
icare.kapook.com

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับ ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้บริหาร Kapook.com

ปรเมศวร์ มินศิริ
ปรเมศวร์ มินศิริ
Valid XHTML 1.0 Transitional