Services & Solutions

Social Media Solution

Social Media เป็นสื่อยุคใหม่ที่เข้าถึงผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายดิจิตัลได้อย่างแพร่หลาย แต่ในยุคปัจจุบันที่แต่ละแบรนด์ต่างพากันแข่งขันเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภค หลายรายต่างประสบปัญหาว่าเพจที่สร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากเหมือนเช่นเคยด้วยกลไกของผู้ให้บริการที่เปลี่ยนไป และด้วยราคาค่าลงโฆษณาที่ขยับปรับตัวขึ้น ทำให้การบริหารเพจในยุคนี้ต้องมีแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบโจทย์ของการลงทุนให้ได้มากที่สุด


บริษัทบัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารโซเชียลมีเดียชั้นนำที่มีผู้ติดตามหลายล้านราย พร้อมความเชี่ยวชาญในการจัดการแคมเปญให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด (Campaign Optimization) ตลอดจนการวางแผนและบริหาร และผลิตเนื้อหาที่หลากหลายทั้งข่าวสาร,บทความ,ภาพถ่าย,อินโฟกราฟฟิค, กิจกรรมออนไลน์ และวิดีโอ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการสื่อสาร (Engagement) กับผู้ชมได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทีมงานติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาในการรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนและผลกระทบที่แตกต่างกันไป

บริการบริหารจัดการเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อองค์กร มีบริการออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

Social Media Campaign Management

ดูแล บริหารและจัดการแคมเปญใน Social Media Official Page ในช่องทางต่างๆของลูกค้า ช่วยออกแบบแนวทางการตลอดออนไลน์ (Digital Marketing) ดูแลบริหารจัดการแคมเปญให้ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงในงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการซื้อบูสโพสต์ตามปกติ (Paid Earned Owned media planning) พร้อมรวมรวมข้อมูลมากลั่นกรองและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการจัดทำแคมเปญต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธทางการตลาดต่อไป


PR Management for Social Media

บริหารการประชาสัมพันธ์แคมเปญต่างๆ รวมถึงการลงโฆษณาให้มีความคุ้มค่าและตรงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ แบรนด์สินค้า หรือ องค์กร ออกแบบและผลิตไวรัลแคมเปญที่จะช่วยสร้างกระแสในโลกโซเชียลให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ (Organic reach) หรือการทำรีวิวแบบ CR/SR. ด้วยผู้ใช้จริงในกลุ่ม Early adopter, Influencer, Net Idol และ Celebrity

Crisis Management Consultancy

ให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมการ บริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโลกโซเชียล ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยใช้ช่องทาง “โซเชียลมีเดีย” เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อแก้ไขพลิกฟื้น สถานการณ์ของหน่วยงาน สินค้าและบริการ โดยมีบริการติดตามความเคลื่อนไหวของประเด็นที่องค์กรให้ความสำคัญ ด้วยทีมงานที่สามารถรับมือสถานการณ์เบื้องต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเครื่องมือ Social Listening ที่สามารถติดตามข้อมูลแบบ Real-Time เพื่อการประสานงานแก้ไขวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที