Video Advertising สื่อโฆษณาออนไลน์ ครบวงจร ตอบสนองความต้องการทางการตลาด ด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์

Feature Video

ตำแหน่งเด่น เพื่อโปรโมตคลิปวิดีโอ ที่ต้องการเป็นที่สนใจเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้น

Pre-Roll Video

ผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมวิดีโอโฆษณาก่อนที่จะชมวิดีโอปกติ คล้าย ๆ กับการฉาย หนังตัวอย่าง

Outstream Video

วิดีโอโฆษณาที่ขึ้นแทรกกลางระหว่างบทความ กระจายไปตามบทความต่าง ๆ บนเว็บไซต์

Feature Video

ตำแหน่ง Zone Video Clip ที่รวบรวมคลิปวีดีโอต่าง ๆ มากมายที่น่าสนใจมาแสดงส่วนนี้

เหมาะกับโฆษณารูปแบบวีดีโอโฆษณาที่เป็นคลิป TVC หรือ วีดีโอ Viral เพื่อโปรโมตสินค้า

Pre-Roll Video

ผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมวีดีโอโฆษณา ก่อนที่จะชมวีดีโอปกติ คล้าย ๆ กับการฉายหนังตัวอย่าง วีดีโอโฆษณาจะต้องไม่เกิน 60 วินาที เป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามวีดีโอต่าง ๆ ในเว็บไซต์

Outstream Video

วีดีโอโฆษณาที่ขึ้นแทรกกลางระหว่างบทความ วีดีโอโฆษณาเป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามบทความต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Kapook.com

แสดงผล : บนคอมพิวเตอร์ Desktop, Laptop, Smartphone, Tablet

For Desktop

For Mobile

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
02-911-0915, 02-911-0916, 02-911-0917
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
Partner : เปิดเมือง ปลอดภัย