Services & Solutions

Video Advertising

Featured VDO

ตำแหน่งเด่น เพื่อโปรโมทคลิปวิดีโอ ที่ต้องการเป็นที่สนใจเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้น

Pre-Roll Video

ผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมวิดีโอโฆษณาก่อนที่จะชมวิดีโอปกติ คล้ายๆ กับการฉาย หนังตัวอย่าง

Out Stream VDO

วิดีโอโฆษณาที่ขึ้นแทรกกลาง ระหว่างบทความ กระจายไปตามบทความต่างๆ บนเว็บไซต์

Featured VDO

ตำแหน่ง Zone VDO Clip ที่รวบรวมคลิปวีดีโอต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ มาแสดงส่วนนี้

เหมาะกับโฆษณารูปแบบวีดีโอโฆษณา ที่เป็นคลิป TVC หรือ วีดีโอ Viral เพื่อโปรโมทสินค้า

Pre-Roll Video

ผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมวีดีโอโฆษณา ก่อนที่จะชมวีดีโอปกติ คล้ายๆกับการฉายหนังตัวอย่าง วีดีโอโฆษณาจะต้องไม่เกิน 60 วินาที เป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามวีดีโอต่างๆ ในเว็บไซต์

Out Stream VDO

วีดีโอโฆษณาที่ขึ้นแทรกกลาง ระหว่างบทความ วีดีโอโฆษณาเป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามบทความต่างๆ บนกระปุก

แสดงผล: บนคอมพิวเตอร์ Desktop, Laptop, Smartphone, Tablet

For Desktop

For Mobile