Social Media Solutions บริหารสื่อยุคใหม่ Social Media Solutions บริการรับวางแผนและบริหาร ผลิตเนื้อหาที่หลากหลายบนเครือข่าย Social Media

Social Media เป็นสื่อยุคใหม่ที่เข้าถึงผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายดิจิทัลได้อย่างแพร่หลาย แต่ในยุคปัจจุบันที่แต่ละแบรนด์ต่างพากันแข่งขันเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภค หลายรายต่างประสบปัญหาว่าเพจที่สร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากเหมือนเช่นเคย ด้วยกลไกของผู้ให้บริการที่เปลี่ยนไป และด้วยราคาค่าลงโฆษณาที่ขยับปรับตัวขึ้น ทำให้การบริหารเพจในยุคนี้ต้องมีแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบโจทย์ของการลงทุนให้ได้มากที่สุด


บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารโซเชียลมีเดียชั้นนำที่มีผู้ติดตามหลายล้านราย พร้อมความเชี่ยวชาญในการจัดการแคมเปญให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด (Campaign Optimization) ตลอดจนการวางแผนและบริหาร และผลิตเนื้อหาที่หลากหลายทั้งข่าวสาร, บทความ, ภาพถ่าย, อินโฟกราฟิก, กิจกรรมออนไลน์ และวิดีโอ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถสร้างความต่อเนื่องในการสื่อสาร (Engagement) กับผู้ชมได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทีมงานติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาในการรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนและผลกระทบที่แตกต่างกันไป

บริการบริหารจัดการเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อองค์กร มีบริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

Social Media Campaign Management

ดูแล บริหาร และจัดการแคมเปญใน Social Media Official Page ในช่องทางต่าง ๆ ของลูกค้า ช่วยออกแบบแนวทางการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ดูแลบริหารจัดการแคมเปญให้ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ในงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการซื้อบูสต์โพสต์ตามปกติ (Paid-Owned-Earned Media Planning) พร้อมรวมรวมข้อมูลมากลั่นกรองและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการจัดทำแคมเปญต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป


PR Management for Social Media

บริหารการประชาสัมพันธ์แคมเปญต่าง ๆ รวมถึงการลงโฆษณาให้มีความคุ้มค่าและตรงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์ สินค้า หรือ องค์กร ออกแบบและผลิตไวรัล แคมเปญที่จะช่วยสร้างกระแสในโลกโซเชียลให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ (Organic Reach) หรือการทำรีวิวแบบ CR/SR ด้วยผู้ใช้จริงในกลุ่ม Early Adopter, Influencer, Net Idol และ Celebrity

Crisis Management Consultancy

ให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยใช้ช่องทาง “โซเชียลมีเดีย” เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อแก้ไขพลิกฟื้นสถานการณ์ของหน่วยงาน สินค้า และบริการ โดยมีบริการติดตามความเคลื่อนไหวของประเด็นที่องค์กรให้ความสำคัญด้วยทีมงานที่สามารถรับมือสถานการณ์เบื้องต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเครื่องมือ Social Listening ที่สามารถติดตามข้อมูลแบบ Real-Time เพื่อการประสานงานแก้ไขวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
02-911-0915, 02-911-0916, 02-911-0917
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
Partner : เปิดเมือง ปลอดภัย